a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ກຳປູເຈຍກັບຫວຽດນາມ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:32 am
February 19, 2012
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,650 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນີ້ໄປກິນເຂົ້ານຳໝູ່ແລ້ວກໍລົມເລື່ອງໄປກຳປູເຈຍ ວ່າຢາກໄປນຳ ລົມໄປລົມມາກໍພາກັນກັບບ້ານ ກັບມາຮອດບ້ານມາເບິ່ງຮູບຢູ່ຫວຽດສະໄໝປີ​ 1910 ກໍແປກດີ ເບິ່ງຄືປະເທດຈີນຫຼາຍກວ່າຫວຽດນາມ ເບິ່ງແລ້ວໆ ກໍໄປນອນ

ຕອນໄປນອນລະຝັນວ່າໄປກຳປູເຈຍລະເຈິຄົນຫວຽດ -”-


ຝັນວ່າຕາຍ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:28 am
February 1, 2012
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,713 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນ ນອນຝັນວ່າ ຮູ້ວ່າໂຕເອງຊິຕາຍ ແຕ່ກຽມຫຍັງບໍ່ທັນ ກໍເລີຍວ່າຊັ້ນກໍຢູ່ລ້າໆ ຊະ ແລ້ວບາດນັ້ນກໍຕາຍ ຕາຍແລ້ວປາກົດວ່າໄປຢູ່ຫ້ອງເອື້ອຍ (ໃນຝັນມີເອື້ອຍສອງຄົນ ແປກດີ) ເອື້ອຍເພິ່ນລະຢ້ານ ຮູ້ວ່າມີຜີໃນຫ້ອງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງຕາຍເທື່ອ ບໍ່ຢາກຫຼອກກໍເລີຍອອກຈາກຫ້ອງມາ ຍ່າງຜ່ານຝາຫ້ອງອອກມາ ແລ້ວກໍມານັ່ງຫຼິ້ນເນັດ ຂຽນ blog ນັ່ງຄິດວ່າ ຕາຍແລ້ວຍັງມີເນັດໃຊ້ ຊິຂຽນເລົ່າຫຍັງດີຫວະ ເອີ ຊິເລົ່າວ່າ ຕາຍແລ້ວມີເນັດໃຊ້ກ່ອນ -”-

ເບິ່ງໃນ Google ບອກວ່າ ຝັນວ່າຕາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມີອາຍຸຍືນ ຫຼືໄດ້ໂຊກລາບຈາກຜູ່ໃຫຍ່


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard