a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຄວາມຝັນອັນໂຫດຮ້າຍ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:22 am
May 6, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,405 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນີ້ຝັນປຸກຫຼາຍ ຝັນວ່າກຳລັງຢູ່ໃນການຈັດກຽມງານຫຍັງຈັກຢ່າງ ມີເດັກນ້ອຍນຳຫຼາຍ 4-5 ຄົນ ລະຫວ່າງນັ້ນໄດ້ລຸກອອກໄປເອົາເຄື່ອງໃນຕູ້ເຢັນ ພໍກັບມາປາກົດວ່າ ມີສອງພໍ່ລູກມານັ່ງຖ້າຢູ່ຫັ້ນ ເຂົ້າໃຈວ່າຮູ້ຈັກກັບເຈົ້າຂອງງານ ລົມ ໆໄປຈັກໜ່ອຍກໍເກີດຜິດຖຽງກັນຢ່າງໜັກ ຄົນເປັນພໍ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຫຼາຍ ຖຽງໄດ້ຖຽງດີ ຖຽງໄປຖຽງມາກໍໃຊ້ກຳລັງໃສ່ກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ປານພວກຊາດິດ

ຕື່ນມາເກືອບລືມຝັນ ພໍດີຄຶດອອກມື້ກີ້ -*-


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard