a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ເລນພລາສຕິກ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 10:28 am
December 10, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,665 ຄັ້ງ

ຄິດເລື່ອງເລນຫຼາຍ ຈົນເກັບໄປຝັນ

ຝັນວ່າສົ່ງເລນໄປແປງນຳອີກເຈົ້ານຶ່ງ ລາຄາມີແຕ່ $350 (ຈາກປົກກະຕິ $650) ປາກົດວ່າສົ່ງເລນກັບມາແລ້ວ ເຂົາເອົາພລາສຕິກມາເຮັດ housing ມັນ ໂອຍ ເນາະ ອ່ອນປວກປຽກໄປໝົດ =_=

ແລ້ວຊິໃຊ້ໄດ້ບໍ່ນິ… ຕື່ນມາດີໃຈ ໃຄແຕ່ຝັນບໍ່ແມ່ນແທ້ -“-

Tags: , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard