a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ກຳປູເຈຍກັບຫວຽດນາມ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:32 am
February 19, 2012
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,625 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນີ້ໄປກິນເຂົ້ານຳໝູ່ແລ້ວກໍລົມເລື່ອງໄປກຳປູເຈຍ ວ່າຢາກໄປນຳ ລົມໄປລົມມາກໍພາກັນກັບບ້ານ ກັບມາຮອດບ້ານມາເບິ່ງຮູບຢູ່ຫວຽດສະໄໝປີ​ 1910 ກໍແປກດີ ເບິ່ງຄືປະເທດຈີນຫຼາຍກວ່າຫວຽດນາມ ເບິ່ງແລ້ວໆ ກໍໄປນອນ

ຕອນໄປນອນລະຝັນວ່າໄປກຳປູເຈຍລະເຈິຄົນຫວຽດ -”-


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard