a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຝັນວ່າຕາຍ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:28 am
February 1, 2012
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,714 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນ ນອນຝັນວ່າ ຮູ້ວ່າໂຕເອງຊິຕາຍ ແຕ່ກຽມຫຍັງບໍ່ທັນ ກໍເລີຍວ່າຊັ້ນກໍຢູ່ລ້າໆ ຊະ ແລ້ວບາດນັ້ນກໍຕາຍ ຕາຍແລ້ວປາກົດວ່າໄປຢູ່ຫ້ອງເອື້ອຍ (ໃນຝັນມີເອື້ອຍສອງຄົນ ແປກດີ) ເອື້ອຍເພິ່ນລະຢ້ານ ຮູ້ວ່າມີຜີໃນຫ້ອງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງຕາຍເທື່ອ ບໍ່ຢາກຫຼອກກໍເລີຍອອກຈາກຫ້ອງມາ ຍ່າງຜ່ານຝາຫ້ອງອອກມາ ແລ້ວກໍມານັ່ງຫຼິ້ນເນັດ ຂຽນ blog ນັ່ງຄິດວ່າ ຕາຍແລ້ວຍັງມີເນັດໃຊ້ ຊິຂຽນເລົ່າຫຍັງດີຫວະ ເອີ ຊິເລົ່າວ່າ ຕາຍແລ້ວມີເນັດໃຊ້ກ່ອນ -”-

ເບິ່ງໃນ Google ບອກວ່າ ຝັນວ່າຕາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມີອາຍຸຍືນ ຫຼືໄດ້ໂຊກລາບຈາກຜູ່ໃຫຍ່

Tags: ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard