a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຄວາມຝັນກັບຄົນຂີ້ລືມ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 10:55 am
May 26, 2008
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,725 ຄັ້ງ

ຄົນເຮົານີ້ມັກຂີ້ລືມ ລືມນັ້ນລືມນີ້ ລືມຕະຫລອດ ວ່າກັນວ່າທີ່ສຸດແຫ່ງຄວາມຂີ້ລືມຄື ລືມຄວາມຝັນ ທັງໃນຊີວິດກາງເວັນ ແລະຊີວິດກາງຄືນ ຝັນໃນຊີວິດກາງເວັນຄືອຸດົມການ ວຽກງານ ແລະເປົ້າຫມາຍຕ່າງ ໆ ເຮົາອາດຈະມີຄວາມຫ້າວຫັນພຽງໃນຕອນຕົ້ນ ແລະຫມົດກຳລັງໃຈໄປໃນບັ້ນປາຍ ໃນຊີວິດກາງຄືນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອຄົນເຮົາຝັນໃຫມ່ ໆ ຕື່ນຂຶ້ນມາກໍ່ຈົດຈຳລາຍລະອຽດຕ່າງ ໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈື່ໄດ້ວ່າເຫັນໃຜແດ່ ລົມຫຍັງກັນ ແລະອາດຈະລະອຽດເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າ ໃນຝັນນັ້ນ ຄົນນັ້ນຄົນນີ້ໃສ່ເສື້ອສີຫຍັງ ແຕ່ວ່າ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປໄດ້ຈັກໄລຍະຫນຶ່ງ ບໍ່ເກີນເຄິ່ງມື້ ຄົນເຮົາກໍ່ລືມຄວາມຝັນນັ້ນສິ້ນໄປເສຍແລ້ວ ຊ່າງຫນ້າເສຍດາຍທີ່ຄວາມຝັນນັ້ນອາດຈະມີບາງຢ່າງທີ່ເປັນໄນຍະສຳຄັນຢູ່ພາຍໃນ ໃນຫລາຍ ໆ ຄັ້ງ ຄວາມຝັນຂອງຄົນເຮົາກໍ່ສະທ້ອນເຖິງຈິດໃຈສ່ວນເລິກຂອງເຈົ້າຂອງແຫ່ງຝັນນັ້ນ ແຕ່ເຮັດແນວໃດໄດ້ລະ? ໃນເມື່ອເຈົ້າຂອງຝັນ ລືມຝັນຕົນເອງແລ້ວ


ຝັນເຫັນຄົນຕາຍ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:48 am
May 13, 2008
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
1 comment ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 4,401 ຄັ້ງ

ສ່ວນຫລາຍການຝັນເຫັນຄົນຕາຍ ເຫັນສົບ ເຫັນໂລງສົບ ເຫັນພິທີກຳກ່ຽວກັບງານສົບ ມັກຈະເປັນເລື່ອງດີ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ…

  • ຝັນເຫັນຄົນຕາຍ ຫຼືສົບທີ່ສົ່ງກິນເໝັນ ເພິ່ນວ່າ ຈະໄດ້ລາບຈາກການສ່ຽງໂຊກ ຫຼືຈະມີໂຊກລາບທາງດ້ານການຄ້າ ໆ ຂາຍ ໆ ແລະຫາກວ່າໃນຝັນນັ້ໜ ຄົນທີ່ຕາຍມີນ້ຳເຫລືອງແລະຫນອນໄຕ່ຕາມຕົນໂຕ ກໍ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຝັນມີໂຊກລາບຫລາຍຂຶ້ນ ຕຳລາເພິ່ນບອກວ່າ ເລກເດັດຈະເປັນ ໑໔ ໑໐ ໔໔ ໔໐໔ ໐໐໔ ແລະ ໔໐໙
  • ຖ້າຝັນວ່າ ຕົວເອງຕາຍ ເພິ່ນວ່າ ຈະຫມົດເຄາະ ແລະຈະໄດ້ໂຊກລາບຕິດຕາມມາ ເລກເດັດແມ່ນ ໐໗ ໐໔ ໔໐໗ ໗໑໔ ໔໔໗
  • ຝັນວ່າ ໄດ້ຈັບນ້ຳເຫລືອງຂອງຄົນຕາຍ ຫຼືວ່າຕົກລົງໄປໃນບໍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳເຫລືອງ ເພິ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບໂຊກ ຫຼືຄ້າຂາຍດີຂຶ້ນ ເລກເດັດແມ່ນ ໑໑ ໑໒ ໔໐ ໑໑໔ ໑໐໔ ແລະ ໑໒໔
  • ຫາກຝັນວ່າໄດ້ໄປຝັງສົບຄົນຕາຍດ້ວຍຕົນເອງຕາມລຳພັງແລ້ວນັ້ນ ຖ້າຄົນຕາຍທີ່ເຮົາໄປຝັງເປັນຄົນແປກຫນ້າ ເພິ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນແປກຫນ້າ ຫຼືມິດສະຫາຍຈະມີໂຊກລາບ ເລກເດັດແມ່ນ ໐໒ ໐໖ ໒໐໖ ໒໐໔ ແລະ ໖໐໔

ບາງຕຳລາກໍ່ວ່າ ການຝັນເຫັນຄົນຕາຍນັ້ນ ອາດຈະເປັນເພາະຜູ້ຕາຍຕ້ອງການມາຂໍສ່ວນບຸນນຳເຮົາ ກໍ່ຄວນຈະທຳບຸນອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ ແລະນອກຈາກຈະມີແຕ່ດ້ານດີ ໆ ໃນການຝັນເຫັນຄົນຕາຍແລ້ວ ດ້ານເສຍກໍ່ມີ  ເຊັ່ນ ຝັນວ່າມິດສະຫາຍຕາຍ ເພິ່ນວ່າ ຈະໄດ້ນຮັບຂ່າວຄາວເຖິງຄວາມເຈັບໄຂ້ບໍ່ສະບາຍຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຄິດຈະເຮັດສິ່ງປະການໃດ ຈະມີຄວາມສຳເລັດບາງຢ່າງ ແຕ່ກໍ່ມີອຸປະສັກມາຊັກນຳໃຫ້ຕ້ອງລາມື ກ່າວຄືສັດຕູອິດສາຈຶ່ງຫາອຸບາຍມາຂັດຂວງເຮົາໄວ້ ຈົນເມື່ອໃດຈະພົ້ນເຄາະບາບເຄາະກຳທີ່ສ້າງໄວ້ແຕ່ປາງຫລັງພຸ້ນແລ


ຄວາມຜິດຖຽງ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:22 pm
May 11, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,792 ຄັ້ງ

ຄົນທີ່ບໍ່ຈົດຈຳໄດ້ວ່າເປັນໃຜ ແຕ່ມີຄວາມຜູກແຄ້ນຕໍ່ກັນ ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດຈຳໄດ້ວ່າ ມາຈາກໃສ ແຕ່ມີຄວາມຜູກໂກດກັນ ເມື່ອໄດ້ພົບຕ້ອງມີເຫດອັນໃຫ້ເກີດວິວາທະ ຄົນນັ້ນຢູ່ໃນຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ອາດຈະຈົດຈຳໃນຄວາມຫລັງເດີມໄດ້ ແຕ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຖົກຖຽງກັນຕະຫລອດ ປານດັ່ງຫນຶ່ງວ່າ ມີຄວາມພະຍາບາດຕໍ່ກັນມາເປັນອະເນກະຊາດ ຄືປະມານຫາທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ ຫາກແມ່ນວ່າຕົວເຮົານີ້ເຄີຍປະມາດຄົນນັ້ນມາແຕ່ປາງໃດ ຂໍຈົ່ງອະໂຫສິໃຫ້ເຮົາ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ອະໂຫສິໃຫ້ລາວເທີນ


SEO

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 8:02 am
May 9, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,720 ຄັ້ງ

ອາດຈະເປັນເພາະຊ່ວງໄລຍະນີ້ຄິດແຕ່ເລື່ອງ SEO ກໍ່ເລີຍຄິດເກັບໄປຝັນພ້ອມ ຝັນວ່າ ໄດ້ຄິດຢາກສ້າງ Web Service ໃຫ້ຄົນມາໃຊ້ງານດ້ານ SEO ເຊັ່ນ ກວດສອບ PR ໄດ້ແບບຫລາຍ ໆ DC ເປັນຕົ້ນ ຝັນຕອນກ່ອນຈະຕື່ນ ປະມານຊ່ວງໃກ້ແຈ້ງຫັ້ນລະ ແຕ່ວ່າ ໃນຕອນເດິກບໍ່ຈື່ວ່າຝັນຫຍັງແລ້ວ – -a


ຄວາມຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:56 pm
May 8, 2008
ໃນໝວດ ສົນທະນາ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,140 ຄັ້ງ

ຄົນເຮົາເກີດມາໃຜກໍ່ເຄີຍຝັນ ຝັນຫນ້ອຍ ຝັນຫລາຍ ຝັນຮ້າຍ ຝັນດີ ຝັນມີສາລະ ຝັນຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ຯລຯ ຝັນແນວໃດກໍ່ວ່າໄປ ຄົນເຮົາ ຕ່າງມີຄວາມຝັນ ພຽງແຕ່ ຄົນທີ່ຝັນອາດຈະບໍ່ຈື່ຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ ຢ່າວ່າແຕ່ຄົນປົກກະຕິເລີຍທີ່ຝັນ ຄົນຕາບອດກໍ່ຝັນ ຄົນຫູໜວກກໍ່ຍັງຝັນ ຄົນພິການກໍ່ຍັງຝັນ ບາງຄັ້ງຖ້າສັງເກດ ຈະເຫັນວ່າ ຫມາແມວໃກ້ບ້ານມັນກໍ່ຝັນ ຝັນລ້າ ໆ ບໍ່ພໍ ມີການລະເມີເພີ້ໄປຕາມຄວາມຝັນນຳ ໂອ… ມັນຊ່າງເປັນໄປໄດ້ຫນໍຄວາມຝັນນີ້


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard