a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຝັນໃນຄືນຂ້າມປີ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 9:25 am
January 1, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 3,007 ຄັ້ງ

ຝັນວ່າ ຢູ່ໃນຍານອົບພະຍົບຄົນ ໂດຍມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍໄປນຳກັນ ແລະໃນລະຫວ່າງນັ້ນກໍບິນໄປຢູ່ໃນຕຶກແຫ່ງນຶ່ງ ແລ້ວຫົວໜ້າກໍໂຍນເຄື່ອງຂອງມາໃຫ້ ໂດຍທີ່ເຮົາເປັນຄົນຮັບໄວ້ໄດ້ຫຼາຍເຕີບ

ບາງອັນກໍຕົກແຕກ ຮັບບໍ່ທັນ ບາງອັນກໍຮັບໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍຮັບໄດ້ນັ້ນລະ

ເຄື່ອງທີ່ໂຍນມາ ມັນມາໄວຫຼາຍ ມີທັງຖ້ວຍ, ຈອກ ໄປຈົນເຄື່ອງໃຫຍ່ໆ ຫຼາຍຢ່າງ

ກໍແປກດີ.

Tags: , , , , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard