a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ອາຍຸສັ້ນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:25 am
November 28, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,763 ຄັ້ງ

ຄືນນີ້ຝັນວ່າ ພົບວ່າໂຕເອງເປັນມະເຮັງໄລຍະສຸດທ້າຍ ແລະອີກບໍ່ດົນກໍຈະຕ້ອງຈາກໂລກນີ້ໄປແລ້ວ ກໍເລີຍພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາ ເຊິ່ງກໍແປກ ແປກບ່ອນເຈົ້າກໍລົມນຳດີ ໃຫ້ໄປຫາໄດ້ ທຸກຢ່າງກໍຖືກນຳມາ mix ກັນໄປໝົດ

ສົງໄສຄິດຫຼາຍ.


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard