a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ເຂົ້າ​ໝົດ​ກ່ອນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 5:48 am
March 9, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,806 ຄັ້ງ

ມື້​ຄືນ​ຝັນ​ແປກ​ໆ ຝັນ​ວ່າ​ໄປ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ແຕ່​ເປັນ​ສາ​ຂາ​ຫຍັງ​ຈັກ​ຢ່າງບໍ່​ຄຸ້ນ​ຕາ ໄປ​ພະ​ແນກ​ນັ້ນ​ນີ້​ຈົນ​ຮອດ​ໂມງ​ກິນ​ເຂົ້າ ແລ້ວ​ກໍ​ໄປ​ກິນ​ເຂົ້າ ແຕ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ເຂົາ​ຕັກ​ມາ​ໃຫ້​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ແລ້ວ ກໍ​ຄິດ​ວ່າ​ຊິ​ໄດ້​ຄົບ ແຕ່ບໍ່​ຄົບ ກໍ​ເລີຍ​ໄດ້​ລົງ​ໄປ​ຕັກ​ໃໝ່ ໄປ​ຮອດ​ລະ​ອາ​ຫານ​ໝົດ​ລະ ເຫຼືອ​ແຕ່​ຢ່າງ​ລະ​ໜ້ອຍ ນ້ຳ​ແກງ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ແລ້ວ ກໍ​ເລີຍ​ໄດ້​ແຕ່​ຕັກ​ເທົ່າ​ທີ່​ມີ​ມາ ແປກ​ດີ…


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard