a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຝັນຫາຍຍຍຍຍ =_=!!!

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:25 am
December 9, 2013
ໃນໝວດ Uncategorized
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,931 ຄັ້ງ

1_2

ຕາມທີ່ໂພສໃນ *realme ວ່າເຮັດຂໍ້ມູນຫາຍເພາະວ່າຫຼົງໄປລຶບ au8ust.org ອອກ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ໂພສໃນ mydreams ຫາຍໄປນຳ ເຊັງຈຸງເບີຍ

ເບິ່ງຕາມຮູບ ໂພສຂອງປີ 2010-2011 ຫາຍໄປໝົດເລີຍ -_-

ອັບເດດ: ເອົາກັບມາໄດ້ເພີ່ມເຕີມບາງສ່ວນແລ້ວ 🙁 ບໍ່ໄດ້ໝົດ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ ກໍໄດ້ໂພສນີ້ຄືນມາ 😀


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard