a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ອາຍຸສັ້ນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:25 am
November 28, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,763 ຄັ້ງ

ຄືນນີ້ຝັນວ່າ ພົບວ່າໂຕເອງເປັນມະເຮັງໄລຍະສຸດທ້າຍ ແລະອີກບໍ່ດົນກໍຈະຕ້ອງຈາກໂລກນີ້ໄປແລ້ວ ກໍເລີຍພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາ ເຊິ່ງກໍແປກ ແປກບ່ອນເຈົ້າກໍລົມນຳດີ ໃຫ້ໄປຫາໄດ້ ທຸກຢ່າງກໍຖືກນຳມາ mix ກັນໄປໝົດ

ສົງໄສຄິດຫຼາຍ.


a dream of you

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:26 am
November 23, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,886 ຄັ້ງ

ຝັນເຫັນເຈົ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນຝັນ ເຮົາໄດ້ຢູ່ໃກ້ໆກັນ ເຈົ້າຍັງຄົງເຄືອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຢູ່ໃກ້ເຮົາ ຫອມແກ້ມເຈົ້າ ຖາມເຈົ້າວ່າ ຕ້ອງຄອບກ່ອນໄປບໍ່? ແລ້ວຂ້ອຍກໍຍິ້ມໃຫ້ ແລ້ວລຸກອອກໄປ

ມັນຄົງເປັນໄດ້ພຽງຝັນ… ຕະຫຼອດໄປ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard