a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຝັນເຫັນສາວງາມ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:25 am
June 28, 2009
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,613 ຄັ້ງ

ເຂົາບອກວ່າ ຝັນເຫັນສາວງາມຖືກໃຈ ທວາຍວ່າ ຈະມີເລື່ອງໃຫ້ປະຫຼາດໃຈ ຫຼືບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ
ເລກນຳໂຊກໄດ້ແກ່ 24, 269, 326, 54, 325
ສີນຳໂຊກໄດ້ແດ່ ສີຟ້າເຂັ້ມ
ທິດນຳໂຊກໄດ້ແດ່ ທິດເໜືອ

ວ່າຊັ້ນນນນນ


໑໘

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:14 am
June 24, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,477 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນຝັນແປກ ໆ ຝັນຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນມີໂມງຂໍ້ມື (ປົກກະຕິຊີວິດຈິງບໍ່ໃສ່) ແລ້ວເວລາໃນໂມງມັນຜິດ ແຕ່ຕອນກວດເວລາ ແມ່ນກົດ *125# ເບິ່ງເວລາ ເຊິ່ງມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ???

ມີຕອນນຶ່ງຝັນວ່າ ໄດ້ໄປຊ່ວຍຄົນຍ້າຍເຄື່ອງ ເບິ່ງລາວແລ້ວອາຍຸບໍ່ໜ້າຈະເກີນ 35 ພໍຖາມລາວວ່າ ເອື້ອຍເປີດມາຈັກປີແລ້ວຮ້ານນີ້ ລາວບອກວ່າ 18 ປີແລ້ວ ຄຶດໃນໃຈ ເປີດຕັ້ງ 18 ປີ ເປີດຕອນເຮົາອາຍຸ 3 ປີ ໂອວວວວວວ ແມ່ນຫຍັງຊິປານນັ້ນ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard