a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ວຽກກັບຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 9:18 am
August 28, 2010
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,270 ຄັ້ງ

ເກັບເລື່ອງວຽກໄປຝັນອີກຈົນໄດ້ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາເວລາຝັນ ມັນກໍຊ່າງຄຶດ ເອົາເລື່ອງທີ່ໃກ້ຄຽງກັນມາປະຕິດປະຕໍ່ກັນເປັນເລື່ອງເປັນລາວຂຶ້ນມາ.

ເລື່ອງມັນເລີ່ມຈາກມື້ຄືນນີ້ເບິ່ງລາຍການນຶ່ງ ແລ້ວເຫັນ MV ໂຕນຶ່ງໜ້າສົນໃຈ ເບິ່ງແລ້ວກໍໄປນອນ ຕອນໃກ້ຕື່ນ ຝັນວ່າເຫັນຜູ່ຍິງໃນເພງນັ້ນມາຮ້ານ ແລ້ວຄຶດອອກ ກໍເລີຍເວົ້ານຳເຂົາເຈົ້າວ່າ ງານອອກມາດີຫຼາຍ ເສຍດາຍບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃຫ້.

ເລື່ອງທີ່ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃຫ້ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຄຶດມາກ່ອນແລ້ວກ່ອນໜ້ານີ້ ເພາະວ່າພາດງານຂອງບາງຄົນໄປ ຮູ້ສຶກເສຍດາຍເລັກນ້ອຍ ເພາະບໍ່ມັກທາງຕົ້ນສັງກັດເພິ່ນ. ບໍ່ຄຶດວ່າ ຈະເກັບມາເຊື່ອມໂຍງກັນເປັນຝັນໄດ້.


ຂ້າມຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 9:47 am
August 15, 2010
ໃນໝວດ ສົນທະນາ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,456 ຄັ້ງ

ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ຂຽນເລື່ອງໃນບລັອກນີ້ກໍວັນທີ ໓໑ ມີນາ ກໍຖືວ່າຮ້າງໄປດົນພໍສົມຄວນ ນັບໄປນັບມາແລ້ວກໍປະມານ ໑໓໗ ມື້ທີ່ບໍ່ໄດ້ອັບເດດບລັອກ.

ໄລຍະນີ້ມັນກໍແປກໆ ຕັ້ງແຕ່ຍ້າຍມາຢູ່ວຽງຈັນ ກໍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຝັນ ຫຼືຝັນແລ້ວກໍມັກລືມໆ ເພາະຕື່ນສວາຍ ບໍ່ຄືແຕ່ກ່ອນທີ່ຕື່ນ 5-6 ໂມງເຊົ້າ ດຽວນີ້ຕື່ນເອົາ 8-9 ໂມງທຸກມື້ ຍົກເວັ້ນມື້ໄປວຽກຖ່າຍທຳຕອນເຊົ້າໆ.

ພິມຮອດນີ້ກໍເກືອບລືມວ່າມື້ຄືນຝັນຫຍັງ ນັ່ງຄຶດຢູ່ສອງວິນາທີຈຶ່ງຄຶດອອກສ່ວນນຶ່ງວ່າ ຝັນວ່າຖືກຕຳຫຼວດກັກລົດຍ້ອນຂີ່ລ່ວງໄຟແດງ ເພາະກຳລັງເດີນທາງໄປໄປສະນີ ເພື່ອໄປເອົາເຄື່ອງທີ່ມີຄົນຝາກມາ. ຄວາມແປກປະຫຼາດກໍຄື ເຄື່ອງທີ່ຝາກມາຮອດນັ້ນ ແມ່ນວັນເສົາ ເຊິ່ງປົກກະຕິໄປສະນີບໍ່ໜ້າຈະເຮັດວຽກ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປສະນີແຈ້ງວ່າ ມີເຄື່ອງມາ 2 ຫໍ່ ໃຫ້ໄປເອົາທີ່ຊ່ອງ 12 ຫຼືຊ່ອງສຸດທ້າຍ.

ໃນຕອນທີ່ຖືກກັກລົດນັ້ນ ຕຳຫຼວດໃຫ້ເອົາລົດເຂົ້າໄປໄວ້ໃນບ້ານທີ່ເປັນກະຕູບຫຼັງນຶ່ງ ເຮັດດ້ວຍດິນ ຄ້າຍໆ ເຮືອນຂອງຊາວຈີນຕອນລຸ່ມ.

ແຕ່ກໍບໍ່ແປກ ດັ່ງທີ່ເຄີຍຂຽນໄປໃນຫຼາຍໆ ຕອນກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າ ຄວາມຝັນມັກຈະສະທ້ອນສິ່ງທີ່ເຮົາຄຶດ ຫຼືກັງວົນໃຈຢູ່ ເຊິ່ງກໍແມ່ນແທ້ ເພາະເລື່ອງເຄື່ອງຈາກໄປສະນີ ຫຼືເລື່ອງລ່ວງໄຟແດງ ແລະຕຳຫຼວດກັກ ລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ່ຂຽນມີຄວາມກັງວົນໃຈຢູ່ເນືອງນິດນັ້ນເອງ.


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard