a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


Just you

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 8:22 am
January 3, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 8,000 ຄັ້ງ

ຝັນເຫັນໂຕເອງອີກແລ້ວ…

ຝັນວ່າມັນເປັນເວລາໃນອະນາຄົດ ໂຕເອງປ່ຽນໄປຫຼາຍ ຜ່ານຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມັກອ້າຍຄືເກົ່າ

ໃນໃຈຕອນນັ້ນໄດ້ແຕ່ຫ່ວງໃຍ ເພາະຕໍ່ໃຫ້ຈະຊັງແນວໃດ ກໍຍັງຮູ້ສຶກດີນຳ

ບໍ່ໜ້າຈະເປັນແບບນັ້ນເລີຍເນາະ…

Tags: ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard