a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ລືມຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 10:35 pm
December 17, 2013
ໃນໝວດ ສົນທະນາ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,690 ຄັ້ງ

ບໍ່ໄດ້ແມ່ນລືມວ່າຕ້ອງຝັນໃດ.. ແຕ່ວ່າລືມວ່າຝັນວ່າຫຍັງ!

ຮູ້ສຶກວ່າຈະກ່ຽວກັບເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຝັນຕອນຫົວແລງ ແລ້ວກໍຕື່ນມາໄປປະຊຸມ ກໍເລີຍລືມເອົາຊື່ໆ ນີ້ລະໜໍເພິ່ນວ່າ ຄວາມຝັນນັ້ນແສນສັ້ນ!

ແຕ່ເຖິງວ່າຈະຈື່ລາຍລະອຽດບໍ່ໄດ້ ກໍພໍຈື່ໄດ້ຢູ່ວ່າ ໃນຝັນນັ້ນມີໃຜຈັກຄົນນຶ່ງທີ່ຢາກເຫັນຢູ່ນຳ 🙂

Tags:

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard