a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


a dream of you

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:26 am
November 23, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,886 ຄັ້ງ

ຝັນເຫັນເຈົ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນຝັນ ເຮົາໄດ້ຢູ່ໃກ້ໆກັນ ເຈົ້າຍັງຄົງເຄືອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຢູ່ໃກ້ເຮົາ ຫອມແກ້ມເຈົ້າ ຖາມເຈົ້າວ່າ ຕ້ອງຄອບກ່ອນໄປບໍ່? ແລ້ວຂ້ອຍກໍຍິ້ມໃຫ້ ແລ້ວລຸກອອກໄປ

ມັນຄົງເປັນໄດ້ພຽງຝັນ… ຕະຫຼອດໄປ


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard