a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຂ້າເລື່ອນຊັ້ນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 11:31 am
October 12, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,628 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນອນເດິກເຕີບ ປະມານທ່ຽງຄືນເຄິ່ງ ກະວ່າຊິຕື່ນສວາຍໆ ເພາະເປັນວັນເສົາ ແຕ່ໝາເຫົ່າແຕ່ເຊົ້າ ກໍເລີຍຕື່ນຫົກໂມງເຄິ່ງ ມາເຫງົານອນເອົາຕອນ 11 ໂມງເຊົ້າ ກໍເລີຍໄປນອນພັກຈັກໜ່ອຍ ປາກົດວ່າຝັນເປັນເລື່ອງເປັນລາວ ຝັນກ່ຽວກັບແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງ ແລ້ວໄປຢູ່ນຳຮ້ານແປງລົດ ຈາກນັ້ນກໍວາງແຜນຂ້າເຈົ້າຂອງຮ້ານໂດຍຮ່ວມມືກັບນ້ອງຊາຍເຈົ້າຂອງ ແລ້ວຕົນເອງກໍໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນມາເປັນເມຍເຈົ້າຂອງ (ຄົນໃໝ່)

ເຫດການກໍຊ້ຳຢູ່ແບບນັ້ນສອງເທື່ອ ກໍຄືຫຼັງຈາກຮ້ານນັ້ນແລ້ວກໍໜີໄປບ່ອນໃໝ່ແລ້ວກໍເຮັດຄ້າຍໆກັນອີກ ໂດຍບັງເອີນວ່າເຮົາໄປເຮືອນຫຼັງນັ້ນແລ້ວຮັບຮູ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ບວກກັບບັງເອີນວ່າເຂົາກຳລັງເຮັດພິທີຫຍັງຈັກຢ່າງ ນິມົນພະມາ ລະຫວ່າງນັ້ນກໍເລີຍຫຼັບໄປ ແລ້ວຕື່ນມາພົບວ່າຄົນຫາຍໄປໝົດ ກໍເລີຍຕື່ນ


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard