a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


“ຜີອຳ” ຕອນທີ ໑

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 10:28 pm
November 1, 2009
ໃນໝວດ ສົນທະນາ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,467 ຄັ້ງ

ບົດຄວາມຈາກພັນທິບ ກະທູ້ X8426057 ໜ້າສົນໃຈດີ ຈຶ່ງເອົາມາລົງ ;)

ຄຳຖາມທຳອິດ

ເປັນຫຍັງຕື່ນມາແລ້ວເຄື່ອນໄຫວຄີງບໍ່ໄດ້ ຜີອຳຫຼືບໍ່?

ອາການນີ້ເອີ້ນວ່າ Sleep paralysis ມັນເປັນອາການຄ້າຍກັບການເກີດກ້າມເນື້ອອຳມະພາດໃນຊ່ວງ REM sleep (REM atonia) ເຊິ່ງພົບຢູ່ໃນຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍ REM atonia ນີ້ພໍຕື່ນມີສະຕິຂຶ້ນມາ ກໍຈະເຄື່ອນໄຫວແຂນຂາໄດ້ ແຕ່ຫາກເກີດອາການ Sleep paralysis ຈະພົບວ່າເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາຈາກຊ່ວງ REM ເຮົາມີສະຖຕິແລ້ວ ຮ່າງກາຍຈະຍັງຢູ່ໃນພາວະອຳມະພາດຢູ່ ຮ່າງກາຍຈະເກີດອຳມະພາດແບບນັ້ນໄປອີກຫຼາຍວິນາທີຈົນເຖິງຫຼາຍນາທີ.

ນອກຈາກຈະເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຍັງພົບວ່ເາກີດປະສາດຫຼອນຂຶ້ນນຳໃນຂະນະທີ່ເຄີ້ມໆ ຈະຕື່ນ (Hypnopompic or Hypnagogic) ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກເກີດອັນຕະລາຍ (acute sense of danger).

ຈາກການເກີດພາບຫຼອນນີ້ ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດບາງກຸ່ມໃນມາໃຊ້ອະທິບາຍການເຫັນຜີ ແລະປະສົບການຖືກລັກພາໂຕໂດຍມະນຸດຕ່າງດາວ.

ກົນໄກການເກີດ ຍັງບໍ່ຮູ້ແນ່ຊັດ

ປັດໄຈທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດພາວະ Sleep Paralysis ໄດ້ແກ່:

  1. ນອນຫງາຍ (Sleeping in a face upwards or supine position)
  2. ນອນບໍ່ເປັນເວລາ (Irregular sleeping schedules; naps, sleeping in, sleep deprivation)
  3. ມີຄວາມຄຶດຫຼາຍ (Serious)
  4. ການປ່ຽນສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼືວິຖີຊີວິດ (Sudden environmental/lifestyle changes)
  5. ຝັນແບບທີ່ຮູ້ໂຕວ່າກຳລັງຝັນ (Lucid dream)

ເປັນເລື້ອຍໆ ຈະແກ້ແນວໃດ?

  1. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຶດລົງ
  2. Making Mental Movements and Making Small Movements  ເນື່ອງຈາກອາການອຳມະພາດເປັນແບບຊົ່ວຄາວ ດັ່ງນັນ້ ຄວນຕັ້ງສະຕິ ຢ່າຕົກໃຈ ແລ້ວຄ່ອຍໆ ເຄື່ອນໄຫວໂຕເທື່ອລະໜ້ອຍ ເຊັ່ນ ນິ້ວມື ແລະນິ້ວຕີນ.
  3. ປ່ຽນທານອນ ຈາກນອນຫງາຍເປັນນອນສະແຄງຂ້າງເປັນຕົ້ນ.
Tags: , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard