a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຫາໝໍ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:00 am
March 22, 2010
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,270 ຄັ້ງ

ຝັນແປກໆ ຝັນວ່າໄປຫາໝໍ ໝໍຄົນນີ້ບໍ່ແມ່ນໝໍທຳມະດາ ເປັນໝໍພິເສດ ຊິເອີ້ນວ່າໝໍຜີກໍບໍ່ແມ່ນ ເພາະລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດປຸກເສກ ແຕ່ເຮັດແນວໃດກໍບໍ່ຮູ້ນຳ ເອົາເປັນວ່າ ໄປຫາເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຊິ່ງກໍເປັນບັນຫາຍຳຮວມມິດຂອງຄອບຄົວນຶ່ງທີ່ເຮັດສິ່ງບໍ່ດີໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລະຄອບຄົວນັ້ນກໍມີຄົນທີ່ເຄີຍພົບເຫັນໃນຊີວິດໄປຍຳຮວມກັນຢູ່ຫຼາຍຍຍຍຍ ຈົນຮູ້ສຶກວ່າ ເອ໊ະ ນີ້ມັນແມ່ນຫຍັງກັນ =”=

ຝັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກສິ່ງທີ່ຄຶດຢູ່ໃນທຸກໆ ມື້ອີ່ຫລີ :)

Tags: , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard