a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ການເກີດຊ້ຳຂອງຄວາມຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:05 pm
June 29, 2008
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,065 ຄັ້ງ

ຫລາຍ ໆ ຄັ້ງເຮົາອາດຈະສັງເກດໄດ້ວ່າ ເຮົາເຄີຍຝັນແບບນີ້ແບບນັ້ນມາກ່ອນ ກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກດີທີ່ຄົນເຮົາຈະຝັນຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ປານດັ່ງວ່າເປັນຫນັງຊຸດເອົາໂລດ ມື້ນີ້ຝັນຕອນຫນຶ່ງ ມື້ຫນ້າຟ້າໃຫມ່ມາ ຝັນໄປຕອນຕໍ່ໄປ ແລະຕໍ່ ໆ ກັນໄປອີກ ແລະໃນບາງກໍລະນີຄົນເຮົາກໍ່ສາມາດຝັນໃນສິ່ງເດີມ ໆ ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະຝັນເຫັນສິ່ງຕ່າງ ໆ ທີ່ເຄີຍຝັນມາແລ້ວ ບາງຢ່າງກໍ່ເປັນເລື່ອງຈາກຊີວິດ ບາງເລື່ອງກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຜຸດມາຈາກຈິດໃຈສ່ວນເລິກ ເວລາຝັນ ຈະເກັບໄປຝັນນຳ ຝັນໄປຝັນມາກໍ່ຝັນກັບມາຮອດເລື່ອງເກົ່າທີ່ເຄີຍຝັນມາກ່ອນແລ້ວ ບາງຄັ້ງຄວາມຝັນນັ້ນກໍ່ມີການດຳເນີນເລື່ອງທີ່ຊ້ຳກັນເອງ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງໄປໃນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຝັນ

ແຕ່ຄົນເຮົາຈະຄິດບໍ່ວ່າ ເຫດທີ່ເຮົາຝັນຊ້ຳ ໆ ນັ້ນມັນເກີດມາຈາກຫຍັງ?

Tags: , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard