a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຍຶດໂຕໄວ້

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 4:52 am
August 1, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,367 ຄັ້ງ

ເຈັບຫົວແລ້ວໄປນອນຕອນເວັນ ເກີດຄວາມຝັນແປກປະຫຼາດຜິດສະດານ ຝັນວ່າພີ່ນ້ອງໄກ ໆ ກັບພີ່ນ້ອງໃກ້ ໆ ເກີດມີບັນຫາຫຍັງຈັກຢ່າງ ປະມານວ່າເຮົາໄປເຮັດວຽກນຳເຂົາແລ້ວອອກ ແລ້ວມາເຮັດເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝ່າຍນັ້ນບໍ່ພໍໃຈ ມີການກະຊາກລາກຖູກັນໃຫ້ກັບໄປ ແລ້ວກໍເປັນເລື່ອງຍາວ ຈົນໜີອອກໄປ (ດ້ວຍລົດກະບະເກົາຫລີ -*-) ແຕ່ຜັດວ່າລືມເຄື່ອງ ກໍເລີຍຕ້ອງກັບມາເອົາ ເຮັດໃຫ້ຖືກຈັບອີກຄັ້ງ ແລະໂທຫາຕຳຫຼວດມາຊ່ວຍ

ຕອນໜີໄປ ຝັນວ່າໄປຢູ່ບ້ານຮ້າງຫຼັງນຶ່ງ ຢ້ານຜີແຮງ ທຳທ່າວ່າບໍ່ຢ້ານ ຝືນໃຈສຸດຍອດ

ຕື່ນມາປາກົດວ່າ ຍັງເຈັບຫົວຄືເກົ່າ -_-’

Tags: ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...




ຄຳຄິດເຫັນ:



ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard