a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ໄຂ່ແຕກ, ເງິນບາດ ແລະຈໍດັບ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:49 am
August 9, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,507 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນວານນີ້ຢູ່ເດິກຮອດປະມານນຶ່ງໂມງ ເນື່ອງຈາກມີໝູ່ມາຫາຢູ່ບ້ານ ກໍລົມກັນຮອດເດິກຈຶ່ງພາກັນແຍກຍ້າຍກັບບ້ານ. ເປັນຄືນທີ່ຝັນຫຼາຍ ໆ ຢ່າງແປກ ໆ ປານດັ່ງວ່າສະມາທິກບໍ່ຢູ່ກັບເນື້ອກັບໂຕເລີຍ ມີຕອນນຶ່ງໃນເວລາໃກ້ຮຸ່ງໄດ້ຝັນວ່າ ມີໄຂ່ຢູ່ໜ່ວຍນຶ່ງ ໄຂ່ໜ່ວຍນັ້ນເມື່ອແຕກອອກມາແລ້ວກາຍເປັນນ້ຳຂຸ້ນ ໆ ສີຂາວອົມເຫຼືອງກະຈາຍອອກມາເປັນບໍລິເວນກວ້າງໃຫຍ່.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຝັນວ່າຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບແຂກ ເຊິ່ງນັ່ງຢູ່ກັບແມ່ແລະມີຄົນອື່ນ ໆ ຢູ່ນຳ ຈື່ໄດ້ວ່າມີໝູ່ສະນິດຄົນນຶ່ງຢູ່ພ້ອມ. ມີເຂົາເອົາເງິນມາໃຫ້ແມ່ປ່ຽນ ແຕ່ໃນນັ້ນມີເງິນບາດທີ່ເປັນລັກສະນະສີດຳ ຄ້າຍດັ່ງເງິນປອມ ແມ່ຈຶ່ງບອກໃຫ້ເອົາເງິນບາດໄປກວດເບິ່ງນຳເຄື່ອງກວດເງິນ ວ່າແມ່ນເງິນແທ້ຫຼືເງິນປອມ. ຫາກຍັງບໍ່ທັນກວດເທື່ອ ໂມງປຸກກໍດັງຂຶ້ນ ເລີຍຕື່ມາກ່ອນ ແລະຈັດການປິດມັນໄວ້ ກະວ່າໃຫ້ອີກ 10 ນາທີຄ່ອຍດັງໃໝ່.

ເມື່ອຫຼັບໄປແລ້ວປາກົດວ່າຝັນໄປເລື່ອງໃໝ່ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບແຂກ ແມ່ເວົ້າວ່າ ຄອມພິວເຕີນີ້ເປັນຫຍັງມັກດັບແທ້? ກໍອະທິບາຍວ່າຕັ້ງເວລາໃຫ້ໜ້າຈໍມັນດັບຊື່ ໆ ຖ້າບໍ່ມັກກໍຕັ້ງຄືນໄດ້ ແລ້ວໃນບັດນັ້ນເອງກໍຖຽງກັນວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປີດຕະຫຼອດເວລາ -_-’

ຕາມຕຳລາແມ່ນເພິ່ນບອກວ່າ ຝັນເຫັນເງິນທອງ ຫຼືຝັນວ່າໄດ້ຈັບເງິນທອງນີ້ ຫາກຜູ່ຝັນມີຄອບຄົວແລ້ວ ທວາຍວ່າຈະໄດ້ບຸດ ແຕ່ຖ້າຜູ່ຝັນເປັນຄົນມັກຫຼິ້ນການພະນັນແມ່ນທວາຍວ່າຈະເສຍເງິນທອງ ຫຼືເສຍການພະນັນ. ຫາກວ່າຝັນວ່າເສຍເງິນເສຍທອງ ແມ່ນໝາຍວ່າຈະໄດ້ຮັບເງິນ ເຊິ່ງຕາມຕຳລາຂອງຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການຝັນເຫັນເງິນທອງ ມັກຈະຕີຄວາມເປັນຝັນຮ້າຍ.

ເລກນຳໂຊກຂອງການຝັນເຫັນເງິນທອງແມ່ນ 66, 69, 369, 766, 664

Tags: , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard