a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ແອເຢັນຈົນໜາວ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:31 am
August 11, 2011
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,295 ຄັ້ງ

ກ່ອນໜ້ານີ້ເອົາລົດໄປແປງ ກໍແປງຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວກໍແປງແອນຳ ເຊິ່ງປາກົດວ່າ ແປງແລ້ວກໍບໍ່ເຫັນແອຊິເຢັນຫຍັງເລີຍ ກໍເຊັງໄປຕາມໆ ກັນ

ກໍບໍ່ໄດ້ຄຶດຫຼາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງແອແປງແລ້ວບໍ່ດີ ມີແຕ່ຈົ່ມໆ ເສຍດາຍໄປຕາມເລື່ອງຕາມລາວ ກໍບໍ່ຮູ້ເປັນຫຍັງ ມີຢູ່ຄືນນຶ່ງ ປະມານຄືນກ່ອນ ຝັນວ່າ ນັ່ງລົດໄປໃສຄົນດຽວ ແລ້ວເປີດແອໃນລົດ ຈາກນັ້ນເອົາມືໄປໃກ້ໆ ແອເບິ່ງ ມັນກໍເຢັນນ້ອຍໆ ມາ ຂັບໄປດົນເຕີບ ມັນເຢັນຈົນໜາວເລີຍລະ ກໍດີໃຈວ່າແອມັນດີແລ້ວເນາະ

ຕື່ນມາພົບວ່າຝັນຊື່ໆ ແລ້ວກໍເປີດພັດລົມຖິ້ມໄວ້ ສົມພໍມັນໜາວໄປຮອດໃນຝັນ


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard