a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຂຶ້ນຍົນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:28 am
April 8, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,543 ຄັ້ງ

ຝັນປ່ວງ ໆ ຝັນວ່າໄດ້ໄປຂຶ້ນຍົນແລ້ວພົບເລື່ອງແປກ ໆ ຫຼາຍຢ່າງກ່ອນຂຶ້ນຍົນ ເປັນຕົ້ນວ່າ ເກີດຄວາມສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຍົນລຳນີ້ ຈຶ່ງວ່າບໍ່ມີອາຫານແຈກເທິງຍົນ ພໍອ່ານຂໍ້ມູນກໍພົບວ່າ ຍົນດັ່ງກ່າວແມ່ນລະຫັດແມ່ນຫຍັງຈັກຢ່າງບໍ່ມີໂຕອັກສອນ B ໃນຊື່ລະຫັດຂອງປີ້ ສ່ວນຖ້ຽວບິນທີ່ມີອາຫານແຈກຟຣີນັ້ນ ມີອັກສອນຫຍໍ້ B ໃນປີ້

ໂອ.. ເປັນໄປເນາະ

Tags: , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard