a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ “ເຫາະ” ໄດ້

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:57 am
December 5, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,492 ຄັ້ງ

ນັບເປັນເລື່ອງທີ່ແປກ ເພາະບໍ່ໄດ້ຝັນໃນລັກສະນະນີ້ດົນແລ້ວ. ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ຝັນແບບນີ້ແມ່ນຕອນບວດ, ຕອນນັ້ນມີຄືນໜຶ່ງ ໄດ້ເກີດຝັນວ່າ ສາມາດເຫາະຂຶ້ນໄປໃນອາກາດໄດ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມພໍສົມຄວນ.

ໃນຄືນວານນີ້ກໍ່ເຊັ່ນກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເກີດມີຄວາມຝັນຂຶ້ນມາວ່າ ຕົນນັ້ນສາມາດເຫາະຂຶ້ນໄປໃນອາກາດໄດ້ ຫາກຍັງບໍ່ທັນເກັ່ງເທື່ອ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ເລັກນ້ອຍໃນການເຫາະຂຶ້ນໄປໃນທ້ອງຟ້າ. ໃນຝັນ ຈື່ໄດ້ວ່າ ມັນຄ້າຍ ໆ ກັບຕົນເອງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນມາວ່າຈະຕົກ ຈຶ່ງຕ້ອງທຳທ່າຄ້າຍ ໆ ໂດດຂຶ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ຕົນຂຶ້ນໄປຢູ່ບ່ອນສູງ ແຕ່ການໂດດນັ້ນ ສູງຫຼາຍ ສູງຈົນເຮັດໃຫ້ລອຍຢູ່ໃນອາກາດໄດ້ເປັນເວລາດົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພາໝູ່ຜູ້ຮູ້ຈັກກັນ ໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງ ໆ ແລະໄປຮອດຈຸດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ເຊິ່ງເປັນບ່ອນສັກກາຣະບູຊາຂອງຊາວພຸທທັງຫຼາຍ ໝູ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ ຈະເຂົ້າໄປບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າຕອບ ບໍ່ ເພາະເວລານັ້ນມີຄົນທຽວທາງຫຼາຍ.

Tags: , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard