a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຄວາມຝັນອັນໜ້າຢ້ານກົວ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:52 pm
December 1, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,528 ຄັ້ງ

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອາດຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງຝັນນັ້ນໄດ້ ເພາະມັນຊ່າງສັບສົນ ແລະເປັນຄວາມຝັນອັນດຳມືດທີ່ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຊ່າງໜ້າອາຍຫຼາຍຫາກຈະເປີດເຜີຍອອກມາ … ໃນຝັນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກັງວົນຍິ່ງ ປານດັ່ງໜຶ່ງວ່າເກີດເຫດອັນຮ້ອນໃຈເຖິງທີ່ສຸດກັບຕົນເອງ…

ມັນເປັນຝັນຕອນກາງເວັນ ແຕ່ກໍ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດຫຼາຍພໍສົມຄວນ

ຂໍຢ່າໃຫ້ເກີດດັ່ງໃນຝັນເລີຍ ຕ້ອງພະຍາຍາມຂົ່ມຈິດໃຫ້ໄດ້

Tags: , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard