a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຂ້າມນ້ຳ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:29 am
January 31, 2010
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,386 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນຝັນແປກໆ ຝັນວ່າໄດ້ໄປຫຼາຍໆ ບ່ອນ ແລ້ວມາຮອດບ່ອນນຶ່ງຈະຕ້ອງຂ້າມນ້ຳໄປອີກຝາກ ເຊິ່ງຄວາມແປກກໍຄືນ້ຳນັ້ນເປັນແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ ແຕ່ຜັດວ່າມີຄູນ້ຳຍາວໄປຈົນສຸດອີກຟາກນຶ່ງ. ໃນຝັນນັ້ນໄປກັບໃຜອີກຄົນນຶ່ງ ກໍພາກັນຂ້າມໄປ ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດອີກຝັ່ງແລ້ວ ປາກົດວ່າເຮັດມືຖືປຽກນ້ຳ ລອງກົດເປີດເບິ່ງ ສັນຍານໄຟຢູ່ໜ້າຈໍມັນຂຶ້ນແລ້ວກໍດັບໄປ ແຕ່ແນວໃດກໍຂ້າມໄປຮອດແລ້ວ.


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard