a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ວຽກກັບຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 9:18 am
August 28, 2010
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,271 ຄັ້ງ

ເກັບເລື່ອງວຽກໄປຝັນອີກຈົນໄດ້ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາເວລາຝັນ ມັນກໍຊ່າງຄຶດ ເອົາເລື່ອງທີ່ໃກ້ຄຽງກັນມາປະຕິດປະຕໍ່ກັນເປັນເລື່ອງເປັນລາວຂຶ້ນມາ.

ເລື່ອງມັນເລີ່ມຈາກມື້ຄືນນີ້ເບິ່ງລາຍການນຶ່ງ ແລ້ວເຫັນ MV ໂຕນຶ່ງໜ້າສົນໃຈ ເບິ່ງແລ້ວກໍໄປນອນ ຕອນໃກ້ຕື່ນ ຝັນວ່າເຫັນຜູ່ຍິງໃນເພງນັ້ນມາຮ້ານ ແລ້ວຄຶດອອກ ກໍເລີຍເວົ້ານຳເຂົາເຈົ້າວ່າ ງານອອກມາດີຫຼາຍ ເສຍດາຍບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃຫ້.

ເລື່ອງທີ່ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໃຫ້ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຄຶດມາກ່ອນແລ້ວກ່ອນໜ້ານີ້ ເພາະວ່າພາດງານຂອງບາງຄົນໄປ ຮູ້ສຶກເສຍດາຍເລັກນ້ອຍ ເພາະບໍ່ມັກທາງຕົ້ນສັງກັດເພິ່ນ. ບໍ່ຄຶດວ່າ ຈະເກັບມາເຊື່ອມໂຍງກັນເປັນຝັນໄດ້.


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard