a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


Hacked!

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:11 pm
September 17, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
2 comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,610 ຄັ້ງ

ສອງຄືນກ່ອນຝັນວ່າ ລືມປ່ຽນຊື່ໄຟລ໌ສຳຄັນໃນເວັບ ແລ້ວມີຄົນໄປພົບໂດຍບັງເອີນ (ຫຼືອາດຈະເຈດຕະນາ?) ແລ້ວມາບອກ ໃນຝັນຮູ້ສຶກຕົກໃຈຫຼາຍ ເພາະບໍ່ຄິດວ່າຈະມີຄົນສັງເກດປານນັ້ນ

ຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າເປັນລາງບອກເຫດຫຍັງ ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ມັກຈະຄິດເລື່ອງລະບົດຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ດີ 🙂


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard