a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


SEO

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 8:02 am
May 9, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,752 ຄັ້ງ

ອາດຈະເປັນເພາະຊ່ວງໄລຍະນີ້ຄິດແຕ່ເລື່ອງ SEO ກໍ່ເລີຍຄິດເກັບໄປຝັນພ້ອມ ຝັນວ່າ ໄດ້ຄິດຢາກສ້າງ Web Service ໃຫ້ຄົນມາໃຊ້ງານດ້ານ SEO ເຊັ່ນ ກວດສອບ PR ໄດ້ແບບຫລາຍ ໆ DC ເປັນຕົ້ນ ຝັນຕອນກ່ອນຈະຕື່ນ ປະມານຊ່ວງໃກ້ແຈ້ງຫັ້ນລະ ແຕ່ວ່າ ໃນຕອນເດິກບໍ່ຈື່ວ່າຝັນຫຍັງແລ້ວ – -a


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard