a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ໝາກັດແມວຕາບອດ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:46 am
March 21, 2015
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,793 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນີ້ເປັນຄືນທີ່ຝັນໄດ້ໂຫດຮ້າຍຫຼາຍ

ໃນຝັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຂັງໄວ້ໃນລົດຕູ້ເກົ່າໆ ຄັນນຶ່ງທີ່ພາຍໃນໂລ່ງໆ ບ່ອນນັ່ງຖືກຍ້າຍອອກໄປໝົດ ຈື່ໄດ້ວ່າມີແສງແດດສ່ອງມາຈາກດ້ານນອກ ເວລານັ້ນໜ້າຈະປະມານບ່າຍສາມໂມງ

ເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈກໍຄື ໃນຝັນ ໃນລົດຄັນນັ້ນມີໝາໂຕນຶ່ງ ແລະແມວອີກໂຕນຶ່ງ ໝາເປັນໝາສີຂາວ ໂຕບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ເປັນພັນທີ່ມີຂົນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ສ່ວນແມວ ເປັນແມວໂຕນ້ອຍ ສີດຳຂາວ ໝາໄລ່ກັດແມວ ເຊິ່ງໃນຕອນທຳອິດ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນທີ່ໝາກັດຫູຂ້າງນຶ່ງຂອງແມວອອກໄປ…

ໃນຕອນນັ້ນຕົກໃຈ ບໍ່ຄິດວ່າຈະເຮັດຂະໜາດນັ້ນ ສ່ວນແມວກໍຮ້ອງສຽງດັງຄືກັບວ່າເຈັບປວດຫຼາຍ ພໍສັງເກດດີໆ ແລ້ວກໍພົບວ່າ ຕາຂອງແມວຖືກກັດອອກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດໜີໄປທາງໃດໄດ້ເລີຍ

ຢູ່ໆ ພາບຕັດອອກມານອກລົດ ພົບຍາດຕິພີ່ນ້ອງຫຼາຍຄົນກຳລັງຈະໄປບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງນຳກັນ…


ຄວາມຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:56 pm
May 8, 2008
ໃນໝວດ ສົນທະນາ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,163 ຄັ້ງ

ຄົນເຮົາເກີດມາໃຜກໍ່ເຄີຍຝັນ ຝັນຫນ້ອຍ ຝັນຫລາຍ ຝັນຮ້າຍ ຝັນດີ ຝັນມີສາລະ ຝັນຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ຯລຯ ຝັນແນວໃດກໍ່ວ່າໄປ ຄົນເຮົາ ຕ່າງມີຄວາມຝັນ ພຽງແຕ່ ຄົນທີ່ຝັນອາດຈະບໍ່ຈື່ຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ ຢ່າວ່າແຕ່ຄົນປົກກະຕິເລີຍທີ່ຝັນ ຄົນຕາບອດກໍ່ຝັນ ຄົນຫູໜວກກໍ່ຍັງຝັນ ຄົນພິການກໍ່ຍັງຝັນ ບາງຄັ້ງຖ້າສັງເກດ ຈະເຫັນວ່າ ຫມາແມວໃກ້ບ້ານມັນກໍ່ຝັນ ຝັນລ້າ ໆ ບໍ່ພໍ ມີການລະເມີເພີ້ໄປຕາມຄວາມຝັນນຳ ໂອ… ມັນຊ່າງເປັນໄປໄດ້ຫນໍຄວາມຝັນນີ້


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard