a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ໃສ່ຮ້າຍ ແລະ ໂກນໜວດ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 10:01 am
November 9, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,415 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນຝັນແປກ ຝັນເປັນເລື່ອງຍາວໆ ຕອນຕົ້ນຝັນວ່າຄົນຮັກຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຕອນຫຼັງໃກ້ຕື່ນຝັນວ່າໂກນໜວດ ແຕ່ໂກນແນວໃດກໍບໍ່ແລ້ວ ມັນບໍ່ກ້ຽງຈັກເທື່ອ ບໍ່ດົນກໍຕື່ນ.

ເປີດຕຳລາເພິ່ນວ່າ ຝັນວ່າຖືກໃສ່ຮ້າຍ ທຳນາຍວ່າຈະໝົດຈາກເຄາະຈາກໂສກ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ…

ສ່ວນຝັນໂກນໜວດບໍ່ແລ້ວ ເພິ່ນວ່າຈະມີການເດີນທາງໄກກະທັນຫັນວ່າຊັ້ນເດີ້


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard