a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຝັນປະຫຼາດ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:09 am
September 7, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 15,064 ຄັ້ງ

ເກີດຄວາມຝັນແປກ ໆ ຂຶ້ນມາ ຮູ້ສຶກວ່າເປັນຝັນທີ່ໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນ ພໍຮູ້ເມື່ອຄີງຕອນປະມານ ໑ ໂມງກາງຄືນ ມາມອດຄອມ ຕອນນັ້ນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຫາກໍ່ຝັນ ພໍຫລັບກໍ່ເລີຍຝັນຕໍ່ ໃນຝັນນັ້ນມີຢູ່ວ່າ ໄປກິນເຂົ້າ ຫຼືແມ່ນຫຍັງບໍ່ຈັກກັບອ້າຍທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໄປແລ້ວໄປພົບກັບສອງສາວ ໜ້າຈະເປັນເອື້ອຍນ້ອງກັນ ຄົນໜຶ່ງອອກຈະອວບ ອີກຄົນຫຸ່ນພຽວບາງ ແລະສູງກວ່າອີກຄົນ ງາມກວ່າອີກນຳ ຂາກັບບາດນີ້ ຂາກັບລະຈັກຄິດແນວໃດ ຊວນເຂົາກັບນຳ ເຂົາກໍ່ຍອມອີກ ແຕ່ທຳອິດຫັ້ນ ພັດວ່າໃຈກ້າໄປໂດດຂຶ້ນລົດຄົນທີ່ອວບກວ່າ ສ່ວນອີກຄົນກໍ່ເລີຍໄດ້ຂຶ້ນນຳອ້າຍທີ່ຮູ້ຈັກຫັ້ນ ບາດນີ້ໄປໄດ້ດົນເຕີບ ໄປຮອດຮ້ານເຂົ້າປຽກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໄປພົບໝູ່ທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຄົນ ກໍ່ຊວນກັນໄປສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ເກີດມະໂນພາບຂຶ້ນມາວ່າ ກ່ຽວກັບພະຈີນ ຄ້າຍ ໆ ວັດຈີນ ມີສາວງາມນາງໜຶ່ງອີກນຳ ເວົ້າແລ້ວກໍ່ປານໜັງຈີນກຳລັງພາຍໃນເອົາໂລດ. (more…)


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard