a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຄວາມຜິດຖຽງ ແລະ Gay

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:30 am
July 14, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,511 ຄັ້ງ

ບັງເກີດອາເພດເຫດໄພອັນແຮງກ້າຂຶ້ນມາ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄປຝັນກ່ຽວກັບ “Gay” – ເກ (ຊາຍທີ່ຮັກຊາຍ) ອາດຈະເປັນເພາະວ່າ shoutbox ໃນພັນລາວຕອນນີ້ ມັກມີຄົນເວົ້າເລື່ອງເກຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນູ່ນີ່ ແລະເອກ ມື້ຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເວົ້າເລື່ອງເກບໍ່ຕ່ຳກວ່າ ໑ ເທື່ອຕໍ່ຄົນ ກໍ່ເລີຍເກັບໄປຝັນນຳ ແລະນອກຈາກຈະຝັນກ່ຽວກັບເກ ໆ ແລ້ວຍັງຝັນວ່າໄດ້ມີຄວາມຜິດຖຽງກັນກັບຄົນໃນຄອບຄົວ ອັນມີສາເຫດແວດລ້ອມມາຈາກເລື່ອງເກ ໆ ນຳ ໂອ… ຊ່າງຈິດຕົກໄດ້ເຖິງພຽງນີ້ນໍ…

ຕຳລາເພິ່ນວ່າ ຖ້າຝັນວ່າຜິດຖຽງກັບອ້າຍ ໆ ນ້ອງ ໆ ທຳນາຍວ່າພີ່ນ້ອງທີ່ຄິດຮອດຕົນຈະມາຫາ ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜຈະມາເນາະ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard