a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ກິນເຂົ້າແລ້ວໄດ້ເງິນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 2:24 pm
September 4, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,315 ຄັ້ງ

ບັງເອີນວ່າ ສອງມື້ກ່ອນຝັນວ່າ ໄດ້ນັ່ງກິນເຂົ້າກັບອ້າຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ຕື່ນມາກໍ່ໄປອ່ານຕຳລາ ເພິ່ນບອກວ່າ ຝັນວ່າໄດ້ກິນເຂົ້າ ແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ເງິນ ຫຼືໄດ້ໂຊກລາບ

ສອງມື້ຕໍ່ມາກໍ່ປະກົດວ່າ ມີຄົນສົ່ງເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີ

ໂອ.. ມັນຊ່າງບັງເອີນດີແທ້


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard