a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຝັນເຫັນຄົນຕາຍ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:48 am
May 13, 2008
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
1 comment ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 4,401 ຄັ້ງ

ສ່ວນຫລາຍການຝັນເຫັນຄົນຕາຍ ເຫັນສົບ ເຫັນໂລງສົບ ເຫັນພິທີກຳກ່ຽວກັບງານສົບ ມັກຈະເປັນເລື່ອງດີ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ…

  • ຝັນເຫັນຄົນຕາຍ ຫຼືສົບທີ່ສົ່ງກິນເໝັນ ເພິ່ນວ່າ ຈະໄດ້ລາບຈາກການສ່ຽງໂຊກ ຫຼືຈະມີໂຊກລາບທາງດ້ານການຄ້າ ໆ ຂາຍ ໆ ແລະຫາກວ່າໃນຝັນນັ້ໜ ຄົນທີ່ຕາຍມີນ້ຳເຫລືອງແລະຫນອນໄຕ່ຕາມຕົນໂຕ ກໍ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຝັນມີໂຊກລາບຫລາຍຂຶ້ນ ຕຳລາເພິ່ນບອກວ່າ ເລກເດັດຈະເປັນ ໑໔ ໑໐ ໔໔ ໔໐໔ ໐໐໔ ແລະ ໔໐໙
  • ຖ້າຝັນວ່າ ຕົວເອງຕາຍ ເພິ່ນວ່າ ຈະຫມົດເຄາະ ແລະຈະໄດ້ໂຊກລາບຕິດຕາມມາ ເລກເດັດແມ່ນ ໐໗ ໐໔ ໔໐໗ ໗໑໔ ໔໔໗
  • ຝັນວ່າ ໄດ້ຈັບນ້ຳເຫລືອງຂອງຄົນຕາຍ ຫຼືວ່າຕົກລົງໄປໃນບໍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳເຫລືອງ ເພິ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບໂຊກ ຫຼືຄ້າຂາຍດີຂຶ້ນ ເລກເດັດແມ່ນ ໑໑ ໑໒ ໔໐ ໑໑໔ ໑໐໔ ແລະ ໑໒໔
  • ຫາກຝັນວ່າໄດ້ໄປຝັງສົບຄົນຕາຍດ້ວຍຕົນເອງຕາມລຳພັງແລ້ວນັ້ນ ຖ້າຄົນຕາຍທີ່ເຮົາໄປຝັງເປັນຄົນແປກຫນ້າ ເພິ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນແປກຫນ້າ ຫຼືມິດສະຫາຍຈະມີໂຊກລາບ ເລກເດັດແມ່ນ ໐໒ ໐໖ ໒໐໖ ໒໐໔ ແລະ ໖໐໔

ບາງຕຳລາກໍ່ວ່າ ການຝັນເຫັນຄົນຕາຍນັ້ນ ອາດຈະເປັນເພາະຜູ້ຕາຍຕ້ອງການມາຂໍສ່ວນບຸນນຳເຮົາ ກໍ່ຄວນຈະທຳບຸນອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ ແລະນອກຈາກຈະມີແຕ່ດ້ານດີ ໆ ໃນການຝັນເຫັນຄົນຕາຍແລ້ວ ດ້ານເສຍກໍ່ມີ  ເຊັ່ນ ຝັນວ່າມິດສະຫາຍຕາຍ ເພິ່ນວ່າ ຈະໄດ້ນຮັບຂ່າວຄາວເຖິງຄວາມເຈັບໄຂ້ບໍ່ສະບາຍຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຄິດຈະເຮັດສິ່ງປະການໃດ ຈະມີຄວາມສຳເລັດບາງຢ່າງ ແຕ່ກໍ່ມີອຸປະສັກມາຊັກນຳໃຫ້ຕ້ອງລາມື ກ່າວຄືສັດຕູອິດສາຈຶ່ງຫາອຸບາຍມາຂັດຂວງເຮົາໄວ້ ຈົນເມື່ອໃດຈະພົ້ນເຄາະບາບເຄາະກຳທີ່ສ້າງໄວ້ແຕ່ປາງຫລັງພຸ້ນແລ


 
  Next Entries »

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard