a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຝັນເປັນເກມ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:27 am
October 2, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,506 ຄັ້ງ

ຄືນວານນີ້ຝັນຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ຕອນໃກ້ຮຸ່ງຝັນວ່າ ມັນມີເກມຢູ່ຊຸດນຶ່ງ ຄ້າຍໆ ວ່າຈະເປັນ Emulator ຫຼາຍກວ່າ ເພາະໃນເມນູໂປຣແກຣມມັນມີໃຫ້ເລືອກ ROMs ທີ່ຈະຫຼິ້ນ ແລະທາງຂວາມືຈະລະບຸສະຖານະຂອງ ROM ວ່າ Playable ຫຼື Missing ຫຍັງແດ່ ອາດຫຼິ້ນໄດ້ບໍ່ສົມບູນ ມີສຽງ ບໍ່ມີພາບ ຫຼືກົງກັນຂ້າມກັນເປັນຕົ້ນ.

ຕອນນັ້ນໃນຄວາມຝັນ ໄດ້ເລືອກເກມນຶ່ງ ຊື່ເກມບໍ່ຄຸ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກເຂົ້າໄປແລ້ວເປັນເກມທີ່ຮູ້ຈັກດີ ພຽງແຕ່ມັນຄົນລະຊື່ (ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ບາງເກມຈະປ່ຽນຊື່ ເມື່ອໄປຂາຍໃນປະເທດອື່ນ ເຊັ່ນ Biohazard ກາຍເປັນ Resident Evil) ແລະປາກົດວ່າ ພາຍໃນເກມນັ້ນ ສາກເລີ່ມຕົ້ນມີສີແດງ ເຂັ້ມ ແລະມີໄຟປະທຸຂຶ້ນ ດັ່ງວ່າຢູ່ໃນຂຸມນະຮົກກໍບໍ່ປານ. ພາບໃນເກມຈະເປັນ 3D ທີ່ຫຼິ້ນຳໄປແບບ 2D (ນຶກເຖິງ Contra ທີ່ໄປທາງຂວາ) ທີ່ພິເສດກໍຄື ມັນມີຄວາມສົມຈິງສູງຫຼາຍ ຈົນຮູ້ສຶກວ່າ ມັນພິເສດອີ່ຫລີອັນເກມນີ້!

ອະນິດຈາ … ຝັນນັ້ນເປັນເວລາໃກ້ຮຸ່ງ ພຽງບໍ່ພໍເທົ່າໃດກໍຕື່ນຂຶ້ນມາເພາະເວລານັ້ນໃກ້ 6 ໂມງເຊົ້າແລ້ວ.

Tags: , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard