a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


Just you… in my dream

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:26 am
October 15, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,584 ຄັ້ງ

ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ຝັນເຫັນໂຕເອງ…

ໃນຝັນນັ້ນ ກຳລັງເບິ່ງແວ່ນຢູ່ ແລ້ວເຫັນເຈົ້າຢູ່ທາງຫຼັງ ເຈົ້າທັກມາ ກໍເລີຍຫັນໄປເບິ່ງ ແລ້ວເຈົ້າກໍຍ່າງໄປ ຈຶ່ງນຳໄປ

ຖາມເຈົ້າວ່າ ເຮົາກັບມາເປັນຄືເກົ່າໄດ້ບໍ່

ເຈົ້າຕອບວ່າ ເປັນຫຍັງກໍໄດ້ ຍົກເວັ້ນເປັນຄືເກົ່າ

ແລ້ວຝັນນັ້ນກໍຫາຍໄປ

ບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າຮູ້ສຶກແນວໃດ… ຮູ້ພຽງແຕ່ ດີແລ້ວທີ່ຢ່າງນ້ອຍ… ກໍຍັງໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ລົມກັນ ເຖິງວ່າຈະເປັນພຽງໃນຝັນກໍຕາມ.


ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard