a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ປະຕິເສດໃນຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:56 am
February 7, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,795 ຄັ້ງ

ບາງທີ ມັນອາດເປັນຄວາມຈິງທີ່ແມ່ນແຕ່ໃນຝັນກໍຍັງຄົງຢືນຢັນຄຳເກົ່າ

ຝັນວ່າເປັນເຫດການທີ່ຍາວນານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຝັນຫຼັງຈາກເລື່ອງລາວທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາ

ບໍ່ວ່າຈະພະຍາຍາມເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍຍັງຄົງຢືນຢັນຄຳເກົ່າ

ມັນຄົງເປັນແບບນັ້ນ ທັງໃນຝັນ ແລະໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງ ຕະຫຼອດໄປ

ໃນຝັນ ຂ້ອຍຢ້ຳໆກັບໂຕເອງວ່າຈະບອກເຈົ້າວ່າ “ເຖິງວ່າການລໍຄອຍນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນ ແຕ່ກໍຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະຖ້າຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍ”


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard