a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ລືມຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 10:35 pm
December 17, 2013
ໃນໝວດ ສົນທະນາ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,780 ຄັ້ງ

ບໍ່ໄດ້ແມ່ນລືມວ່າຕ້ອງຝັນໃດ.. ແຕ່ວ່າລືມວ່າຝັນວ່າຫຍັງ!

ຮູ້ສຶກວ່າຈະກ່ຽວກັບເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຝັນຕອນຫົວແລງ ແລ້ວກໍຕື່ນມາໄປປະຊຸມ ກໍເລີຍລືມເອົາຊື່ໆ ນີ້ລະໜໍເພິ່ນວ່າ ຄວາມຝັນນັ້ນແສນສັ້ນ!

ແຕ່ເຖິງວ່າຈະຈື່ລາຍລະອຽດບໍ່ໄດ້ ກໍພໍຈື່ໄດ້ຢູ່ວ່າ ໃນຝັນນັ້ນມີໃຜຈັກຄົນນຶ່ງທີ່ຢາກເຫັນຢູ່ນຳ 🙂


ເລນພລາສຕິກ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 10:28 am
December 10, 2013
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,665 ຄັ້ງ

ຄິດເລື່ອງເລນຫຼາຍ ຈົນເກັບໄປຝັນ

ຝັນວ່າສົ່ງເລນໄປແປງນຳອີກເຈົ້ານຶ່ງ ລາຄາມີແຕ່ $350 (ຈາກປົກກະຕິ $650) ປາກົດວ່າສົ່ງເລນກັບມາແລ້ວ ເຂົາເອົາພລາສຕິກມາເຮັດ housing ມັນ ໂອຍ ເນາະ ອ່ອນປວກປຽກໄປໝົດ =_=

ແລ້ວຊິໃຊ້ໄດ້ບໍ່ນິ… ຕື່ນມາດີໃຈ ໃຄແຕ່ຝັນບໍ່ແມ່ນແທ້ -“-


ຝັນຫາຍຍຍຍຍ =_=!!!

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:25 am
December 9, 2013
ໃນໝວດ Uncategorized
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,998 ຄັ້ງ

1_2

ຕາມທີ່ໂພສໃນ *realme ວ່າເຮັດຂໍ້ມູນຫາຍເພາະວ່າຫຼົງໄປລຶບ au8ust.org ອອກ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ໂພສໃນ mydreams ຫາຍໄປນຳ ເຊັງຈຸງເບີຍ

ເບິ່ງຕາມຮູບ ໂພສຂອງປີ 2010-2011 ຫາຍໄປໝົດເລີຍ -_-

ອັບເດດ: ເອົາກັບມາໄດ້ເພີ່ມເຕີມບາງສ່ວນແລ້ວ 🙁 ບໍ່ໄດ້ໝົດ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ ກໍໄດ້ໂພສນີ້ຄືນມາ 😀


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard