a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ແປດ້ວຍການຂຽນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:29 pm
May 22, 2017
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,268 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນີ້ຝັນວ່າ ແບ່ງວຽກແປໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດ ແຕ່ວ່າເຂົາໃຊ້ວິທີຂຽນໃສ່ເຈ້ຍ ກໍເລີຍຄິດວ່າ ຖ້າຂຽນໃສ່ເຈ້ຍ ແລ້ວໆກໍຕ້ອງມາພິມໃສ່ໃໝ່ ບໍ່ຮູ້ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດແນວນັ້ນ ເລີຍແນະນຳໃຫ້ພິມເລີຍໄດ້ບໍ່ ບໍ່ຊັ້ນຕ້ອງເຮັດວຽກສອງຕໍ່ ລະບົບ OCR ພາສາລາວກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເລື່ອງເທື່ອ.

ປ.ລ. ຫາກໍສັງເກດວ່າ ປີ 2016 ທັງປີບໍ່ມີການບັນທຶກຝັນໄວ້ເລີຍ O.o!

Tags: ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard