a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຫ້ອງລັບໃນຄວາມຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 9:21 am
April 2, 2011
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,489 ຄັ້ງ

ຄວາມຝັນຂອງມື້ຄືນ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດໃດກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ສິ້ນສຸດດ້ວຍການຖືກໄລ່ລ່າ ແລ້ວເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳ ຫຼືສະຖານທີ່ ທີ່ຄ້າຍໆ ກັບເຮືອນຮ້າງຫຼັງໃຫຍ່ ເຊິ່ງມີຫ້ອງເກັບເຄື່ອງຢູ່ ເປັນຫ້ອງມືດໆ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຝຸ່ນ… ຕອນທຳອິດກໍບໍ່ເຂົ້າໄປ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງເຂົ້າ ເພາະຖືກໄລ່ຕາມຫຼັງມາຕິດໆ. ຫຼັງຈາກເຂົ້າໄປແລ້ວ ກໍເຫັນຖາດວາງເຄື່ອງຢູ່ຫຼາຍຖາດ ແລ້ວກໍມີເຄື່ອງຂອງເກົ່າໆ ທີ່ຝຸ່ນຕິດເຕັມ. ພໍແຕ່ມືໄປຈັບເອົາສິ່ງຂອງໃດນຶ່ງຂຶ້ນມາເບິ່ງ ກໍຄຶດອອກວ່າ ເປັນສິ່ງຂອງເກົ່າໆ ທີ່ດົນແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຫັນ ມັນມາຢູ່ຫ້ອງນີ້ເອງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສຳຫຼວດ ສຽງໂທລະສັບກໍດັງຂຶ້ນ ປາກົດວ່າ ເປັນຄົນທີ່ໄລ່ລ່າໃນຝັນນັ້ນໂທມາ!!!


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard