a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


Just you

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 8:22 am
January 3, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 8,192 ຄັ້ງ

ຝັນເຫັນໂຕເອງອີກແລ້ວ…

ຝັນວ່າມັນເປັນເວລາໃນອະນາຄົດ ໂຕເອງປ່ຽນໄປຫຼາຍ ຜ່ານຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມັກອ້າຍຄືເກົ່າ

ໃນໃຈຕອນນັ້ນໄດ້ແຕ່ຫ່ວງໃຍ ເພາະຕໍ່ໃຫ້ຈະຊັງແນວໃດ ກໍຍັງຮູ້ສຶກດີນຳ

ບໍ່ໜ້າຈະເປັນແບບນັ້ນເລີຍເນາະ…


ຝັນໃນຄືນຂ້າມປີ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 9:25 am
January 1, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 3,197 ຄັ້ງ

ຝັນວ່າ ຢູ່ໃນຍານອົບພະຍົບຄົນ ໂດຍມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍໄປນຳກັນ ແລະໃນລະຫວ່າງນັ້ນກໍບິນໄປຢູ່ໃນຕຶກແຫ່ງນຶ່ງ ແລ້ວຫົວໜ້າກໍໂຍນເຄື່ອງຂອງມາໃຫ້ ໂດຍທີ່ເຮົາເປັນຄົນຮັບໄວ້ໄດ້ຫຼາຍເຕີບ

ບາງອັນກໍຕົກແຕກ ຮັບບໍ່ທັນ ບາງອັນກໍຮັບໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍຮັບໄດ້ນັ້ນລະ

ເຄື່ອງທີ່ໂຍນມາ ມັນມາໄວຫຼາຍ ມີທັງຖ້ວຍ, ຈອກ ໄປຈົນເຄື່ອງໃຫຍ່ໆ ຫຼາຍຢ່າງ

ກໍແປກດີ.


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard