a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ໃນຝັນຂອງຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:47 am
January 20, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,458 ຄັ້ງ

ຝັນວ່າ ແມ່ໄປຂັບຍົນ Jet ແລ້ວເກີດເຫດຫຍັງບາງຢ່າງ ກໍ່ເລີຍລົງຈອດ ແລ້ວບອກວ່າ ເອົາຟືນໃຫ້ແດ່ ກໍ່ເອົາໄປໃຫ້ ພໍເປີດຝາຄອບທາງເທິງອອກມາ ປະກົດວ່າ ໃນຍົນມີກອງໄຟຢູ່ ແລະຟືນທີ່ເອົາໄປໃຫ້ນັ້ນມີຂະໜາດຍາວບໍ່ເກີນສອກດຽວ ແຖມຍັງນ້ອຍ ໆ ບາງ ໆ ອີກ

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຮູ້ເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາ ເຫັນເມຍທຳທ່ານອນບໍ່ຫຼັບເລີຍເວົ້າໃຫ້ເມຍຟັງວ່າຝັນແນວນັ້ນ ແລ້ວກໍ່ຫຼັບຕໍ່ໄປ ໃນຝັນຕໍ່ກັນນັ້ນຝັນວ່າ ໄດ້ພົບຄົນຮູ້ຈັກ ຄ້າຍ ໆ ວ່າເປັນງານບຸນ ມີຄົນກາຍທາງຫຼາຍ ກໍ່ເລີຍເລົ່າໃຫ້ຄົນແຖວນັ້ນທີ່ໄດ້ພົບຟັງວ່າ ມື້ຄືນຝັນວ່າແມ່ໄປຂັບຍົນ Jet ແລ້ວເກີດເຫດຫຍັງບາງຢ່າງ ກໍ່ເລີຍລົງຈອດ ແລ້ວບອກວ່າ ເອົາຟືນໃຫ້ແດ່ ກໍ່ເອົາໄປໃຫ້ ພໍເປີດຝາຄອບທາງເທິງອອກມາ ປະກົດວ່າ ໃນຍົນມີກອງໄຟຢູ່ ແລະຟືນທີ່ເອົາໄປໃຫ້ນັ້ນມີຂະໜາດຍາວບໍ່ເກີນສອກດຽວ ແຖມຍັງນ້ອຍ ໆ ບາງ ໆ ອີກ ຄົນຟັງພໍໄດ້ຟັງແລ້ວກໍ່ຫົວກິກ ໆ ກັກ ໆ ຈົນເຈົ້າຂອງຮ້ານມາຫ້າມ ກໍ່ເລີຍກັບບ້ານ ໄປຝັນແນວໃໝ່ຕໍ່

ຝັນວ່າ ໄດ້ຖາມຄົນ ໆ ໜຶ່ງວ່າ ມະນຸດເກີດມາຈາກໃສ .. ຈື່ໄດ້ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍຝັນວ່າ ມະນຸດແຕ່ກ່ອນເປັນຕົ້ນໄມ້ -_-a

Tags: , , , , , , ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard