a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ກັບໄປຮຽນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:35 am
July 17, 2009
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,486 ຄັ້ງ

ດົນແລ້ວບໍ່ໄດ້ຝັນແບບນີ້ ຝັນວ່າໄດ້ກັບໄປຮຽນຕໍ່ຕື່ມ.

ໃນຝັນນັ້ນມີຄວາມລັງເລໃຈວ່າຈະໄປຮຽນຕໍ່ດີບໍ່ ຫຼືບໍ່ໄປດີ ເພາະວ່າເຮັດວຽກແລ້ວ ຖ້າຮຽນຕໍ່ ຈະຕ້ອງໄປລົງຊື່ອີກ ແລະກໍຕັດສິນໃຈໃນມື້ສຸດທ້າຍວ່າ ຈະໄປຮຽນຕໍ່ ເຊິ່ງຄວາມແປກປະຫຼາດແມ່ນ ສະຖານສຶກສາທີ່ໄປຮຽນຕໍ່ນັ້ນ ສາມາດລະນຶກໄດ້ໃນໃຈວ່າແມ່ນໂຮງຮຽນສັນຕິພາບ ແຕ່ສິ່ງທີ່ປະກົດໃນຝັນນັ້ນ ປະກອບໄປດ້ວຍຕຶກຮຽນຕ່າງ ໆ ທີ່ບໍ່ຄືກັບໃນໂຮງຮຽນສັນຕິພາບເລີຍ.

ໃນມື້ຖັດມາ ເຂົ້າໃຈວ່າໜ້າຈະເປັນມື້ເປີດຮຽນ ມີການກິນລ້ຽງສະຫຼອງເປີດເທີມກັນຢ່າງໃຫຍ່ ໃນມື້ນັ້ນໄດ້ພົບກັບໝູ່ເກົ່າຫຼາຍຄົນ ແລະທີ່ສຳຄັນ ມີຄົນພາໄປຕາມຈຸດຕ່າງ ໆ ພ້ອມແນະນຳກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນ.

ຕື່ນມາເວົ້າໃຫ້ເມຍຟັງ ເມຍຟັງແລ້ວເວົ້າວ່າ “…ຫັ້ນລະຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່”

ອ້າວ… ຂ້ອຍຝັນວ່າເຮັດວຽກແລ້ວແຕ່ໄດ້ໄປຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລເດີ້ພີ່ນ້ອງ -*-

ຕາມຕຳລາເພິ່ນວ່າ ຝັນເຫັນໝູ່ເກົ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະໄດ້ລາບທາງປາກຈະມີຄົນລ້ຽງດູ ເລກນຳໂຊກແມ່ນ 80 , 415 , 42 , 556 , 911 ສ່ວນວ່າຝັນເຫັນໂຮງຮຽນເກົ່າ ເພິ່ນວ່າ ຈະໄດ້ເປັນທີ່ຮັກໃຄ່ເອັນດູຂອງຜູ່ໃຫຍ່ ເລກນຳໂຊກແມ່ນ 75 , 340 , 802 , 891 , 977

ກໍວ່າກັນໄປ.

Tags: ,

ຄຳຄິດເຫັນ...

ອ່ານແລ້ວຢາກບອກວ່າ...
ຄຳຄິດເຫັນ:ກ່ຽວກັບຝັນນີ້

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


ລົງທ້າຍ
ບລັອກຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ ເວີດເພຣສ.
"GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard