a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ປະຕິເສດໃນຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:56 am
February 7, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,539 ຄັ້ງ

ບາງທີ ມັນອາດເປັນຄວາມຈິງທີ່ແມ່ນແຕ່ໃນຝັນກໍຍັງຄົງຢືນຢັນຄຳເກົ່າ

ຝັນວ່າເປັນເຫດການທີ່ຍາວນານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຝັນຫຼັງຈາກເລື່ອງລາວທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາ

ບໍ່ວ່າຈະພະຍາຍາມເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍຍັງຄົງຢືນຢັນຄຳເກົ່າ

ມັນຄົງເປັນແບບນັ້ນ ທັງໃນຝັນ ແລະໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງ ຕະຫຼອດໄປ

ໃນຝັນ ຂ້ອຍຢ້ຳໆກັບໂຕເອງວ່າຈະບອກເຈົ້າວ່າ “ເຖິງວ່າການລໍຄອຍນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນ ແຕ່ກໍຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະຖ້າຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍ”


Just you

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 8:22 am
January 3, 2014
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 7,874 ຄັ້ງ

ຝັນເຫັນໂຕເອງອີກແລ້ວ…

ຝັນວ່າມັນເປັນເວລາໃນອະນາຄົດ ໂຕເອງປ່ຽນໄປຫຼາຍ ຜ່ານຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມັກອ້າຍຄືເກົ່າ

ໃນໃຈຕອນນັ້ນໄດ້ແຕ່ຫ່ວງໃຍ ເພາະຕໍ່ໃຫ້ຈະຊັງແນວໃດ ກໍຍັງຮູ້ສຶກດີນຳ

ບໍ່ໜ້າຈະເປັນແບບນັ້ນເລີຍເນາະ…


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard