a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຄວາມຜິດຖຽງ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:22 pm
May 11, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,396 ຄັ້ງ

ຄົນທີ່ບໍ່ຈົດຈຳໄດ້ວ່າເປັນໃຜ ແຕ່ມີຄວາມຜູກແຄ້ນຕໍ່ກັນ ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດຈຳໄດ້ວ່າ ມາຈາກໃສ ແຕ່ມີຄວາມຜູກໂກດກັນ ເມື່ອໄດ້ພົບຕ້ອງມີເຫດອັນໃຫ້ເກີດວິວາທະ ຄົນນັ້ນຢູ່ໃນຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ອາດຈະຈົດຈຳໃນຄວາມຫລັງເດີມໄດ້ ແຕ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຖົກຖຽງກັນຕະຫລອດ ປານດັ່ງຫນຶ່ງວ່າ ມີຄວາມພະຍາບາດຕໍ່ກັນມາເປັນອະເນກະຊາດ ຄືປະມານຫາທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ ຫາກແມ່ນວ່າຕົວເຮົານີ້ເຄີຍປະມາດຄົນນັ້ນມາແຕ່ປາງໃດ ຂໍຈົ່ງອະໂຫສິໃຫ້ເຮົາ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ອະໂຫສິໃຫ້ລາວເທີນ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard