a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ໝາກັດແມວຕາບອດ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:46 am
March 21, 2015
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 2,400 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນີ້ເປັນຄືນທີ່ຝັນໄດ້ໂຫດຮ້າຍຫຼາຍ

ໃນຝັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຂັງໄວ້ໃນລົດຕູ້ເກົ່າໆ ຄັນນຶ່ງທີ່ພາຍໃນໂລ່ງໆ ບ່ອນນັ່ງຖືກຍ້າຍອອກໄປໝົດ ຈື່ໄດ້ວ່າມີແສງແດດສ່ອງມາຈາກດ້ານນອກ ເວລານັ້ນໜ້າຈະປະມານບ່າຍສາມໂມງ

ເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈກໍຄື ໃນຝັນ ໃນລົດຄັນນັ້ນມີໝາໂຕນຶ່ງ ແລະແມວອີກໂຕນຶ່ງ ໝາເປັນໝາສີຂາວ ໂຕບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ເປັນພັນທີ່ມີຂົນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ສ່ວນແມວ ເປັນແມວໂຕນ້ອຍ ສີດຳຂາວ ໝາໄລ່ກັດແມວ ເຊິ່ງໃນຕອນທຳອິດ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນທີ່ໝາກັດຫູຂ້າງນຶ່ງຂອງແມວອອກໄປ…

ໃນຕອນນັ້ນຕົກໃຈ ບໍ່ຄິດວ່າຈະເຮັດຂະໜາດນັ້ນ ສ່ວນແມວກໍຮ້ອງສຽງດັງຄືກັບວ່າເຈັບປວດຫຼາຍ ພໍສັງເກດດີໆ ແລ້ວກໍພົບວ່າ ຕາຂອງແມວຖືກກັດອອກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດໜີໄປທາງໃດໄດ້ເລີຍ

ຢູ່ໆ ພາບຕັດອອກມານອກລົດ ພົບຍາດຕິພີ່ນ້ອງຫຼາຍຄົນກຳລັງຈະໄປບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງນຳກັນ…


ທ່ອງທ່ຽວໃນສວນດອກໄມ້

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 8:45 am
July 18, 2011
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
2 comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,847 ຄັ້ງ

ຄືນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2011 .. ຝັນວ່າໄປທ່ຽວກັບຫຼາຍຄົນ ມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງ (ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ..​ໜ້າຈະເປັນຂອງຝ່າຍອື່ນພາໄປ) ແລ້ວກໍໝູ່ເພື່ອນທັງຫຼາຍ ໂດຍໃຊ້ລົດຕູ້ທີມງານຄຸນນະພາບໄປ .. ສະຖານທີ່ນັ້ນ ເປັນສວນທີ່ມີດອກໄມ້ງົດງາມສຸດສາຍຕາ ມີແດດສ່ອງລົງມາໃນຍາມແລງເປັນສີສົ້ມສວຍສົດງົດງາມ… ແຕ່ຕອນຂາກັບ ປາກົດວ່າ ລົດເພຫຼາຍບ່ອນ ແລະມີຄົນເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນກ້ອງຂອງຜູ່ຝັນເສຍຫາຍ ຈຶ່ງເກີດຄວາມໂມໂຫຂຶ້ນມາເລັກນ້ອຍເຖິງປານກາງ. ໃນຝັນ ມີເດັກນ້ອຍອາຍຸປະມານ 5-6 ປີໄປນຳຄົນນຶ່ງ.


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard