a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຈັງຫວະຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 3:28 am
June 18, 2013
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 8,419 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນນີ້ນອນແລ້ວຝັນຍາວເລີຍ ຝັນຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວ ແຕ່ວ່າມີຈຸດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າແປກ ແປກເພາະວ່າເຮົາຫາກໍສັງເກດວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຝັນ

ສົມມຸດເວລາເຮົາເບິ່ງໜັງ ເຮົາຈະເຫັນວ່າໃນໜັງມັນຈະມີຈັງຫວະການເລົ່າເລື່ອງ ຈະບໍ່ເລົ່າເປັນເສັ້ນຊື່ (ແຕ່ກໍມີບາງເລື່ອງເລົ່າເປັນເສັ້ນຊື່ໃດ -”-) ແຕ່ຈະເລົ່າແບບມີລີລາ ນຳສະເໜີອັນນີ້ກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍອັນນັ້ນ ຈາກນັ້ນຕາມດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້

ໃນຝັນກໍເປັນຄືກັນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນພູມຫຼັງຂອງຜູ່ຝັນແມ່ນເຮັດກ່ຽວກັບໜັງ ກໍເລີຍເອົາຈັງຫວະຂອງໜັງໄປໃສ່ໃນຝັນນຳ

…ເອ໊ະ! ຕໍ່ໄປຊິມີຝັນຫັກມຸມບໍ່ນິ!!!


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard