a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຄວາມຝັນອັນຍາວນານ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:53 am
December 29, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,385 ຄັ້ງ

ມື້ຄືນວານນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຫຼັບດ້ວຍຄວາມອ່ອນເພຍ ແລະປະກົດວ່າ ໄດ້ເກີດມີນິມິດຄວາມຝັນອັນແປກປະຫຼາດຂຶ້ນມາ ໃນຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າພົບວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເອງຄຶດໜັກໃຈຢູ່ຫຼາຍ ຈົນໄປປະກົດເປັນຝັນ ແຕ່ມີສອງສິ່ງທີ່ແປກກໍ່ຄື ໄດ້ຝັນວ່າຕົນນັ້ນໄດ້ຕັດຜົມ ໑ ແລະໄດ້ຖ່າຍຮູບ ໑

ກ່ຽວກັບການຖ່າຍຮູບ ບໍ່ຖືເປັນເລື່ອງແປກ ເພາະວ່າໃນມື້ເວນຂອງວັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດກ່ຽວກັບເລື່ອງການຖ່າຍຮູບຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ຈຶ່ງອາດນຳໄປຝັນໄດ້ ແຕ່ເລື່ອງຕັດຜົມ ບໍ່ຢູ່ໃນຄວາມຄຶດມາດົນແລ້ວ ຕຳລາເພິ່ນວ່າ ຫາກຝັນໄດ້ຕັດຜົມ ຫຼືດັດຜົມຕົນເອງໃຫ້ຕ່າງໄປຈາກເດີມ ທຳນາຍວ່າຈະໝົດເຄາະ ຫຼືພົ້ນຈາກໂຣກໄພ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard